Lid Worden?

Lid worden van VV SEC? Dat kan!

Hieronder treft u alle informatie aan betreffende het aan- en afmelden als spelend lid bij voetbalvereniging SEC. Tevens wordt het overschrijven van en naar voetbalvereniging SEC en het doorgeven van, voor de ledenadministratie, ter zake doende mutaties uitgelegd.

Lees deze informatie goed door, hoe het aan- en afmelden of overschrijven dient te geschieden is afhankelijk van uw huidige situatie maar ook uw verleden [als voetballer].

 

Wanneer spreken we van aanmelden?

Wanneer u de afgelopen 5 jaar [nog] niet bij een andere vereniging/stichting gevoetbald heeft, dan kunt u zich aanmelden bij VV SEC middels het aanmeldingsformulier. Dit formulier is te downloaden via Organisatie/formulieren of te verkrijgen in de kantine van VV SEC.

Een lidmaatschap duurt altijd tot het einde van het lopende seizoen [30 juni] en wordt, zonder tijdige opzegging [d.w.z. voor 1 juni], automatisch met een jaar verlengd.

Een volledig ingevuld inschrijfformulier kunt u:

– afgeven in de kantine, of

– mailen naar ledenadministratie@vvsec.nl

Vanaf de D-pupillen dient er bij het aanmeldformulier een pasfoto bijgesloten te worden met op de achterkant naam en geboortedatum. Als u het formulier digitaal verstuurt, kunt u deze pasfoto [voorzien van naam en geboortedatum] opsturen naar VV SEC, Postbus 36, 3760 AA te Soest t.a.v. de ledenadministratie.

 

Wanneer spreken we van overschrijven?

Wilt u in het nieuwe seizoen bij VV SEC komen voetballen en speelt u nu bij een andere vereniging [of speelde u daar in de afgelopen 5 seizoenen], dan moet er een verzoek tot overschrijving worden ingediend bij de KNVB. Overschrijven gaat digitaal via de website van de KNVB. De deadline voor het indienen van de digitale overschrijving door de ‘’nieuwe vereniging’’ is 15 juni. VV SEC hanteert echter een datum van 1 juni om eventuele onverwachte situaties nog te kunnen oplossen.

Hoe dien je een overschrijvingsverzoek in?

1. Je meldt je aan bij de nieuwe vereniging met je relatiecode

2. De nieuwe vereniging voert je in als nieuw lid van de vereniging

3. Je wordt automatisch per 1 juli overgeschreven naar je nieuwe vereniging (indien je oude vereniging geen bezwaar heeft)

Meer informatie over digitaal overschrijven vind je op KNVB Assist. Vind je daar geen antwoord op je vraag, mail dan naar overschrijvingen@knvb.nl.

Let op: contractspelers en spelers die een internationale overschrijving aanvragen behoren een papieren overschrijvingsformulier per post en/of mail naar de KNVB te Zeist te sturen.

 

Wijzigingen lidmaatschap VV SEC

Adreswijzigingen, wijzigingen van spelend naar niet-spelend lid of andersom en/of wijziging van het bankrekeningnummer, dienen schriftelijk gemeld te worden m.b.v. een mailbericht naar ledenadministratie@vvsec.nl.

Contributiegelden

Voor seizoen 2017/2018 zijn de volgende contributiegelden vastgesteld:

Senioren 205,00
A-Junioren 165,00
B-Junioren 160,00
C-Junioren 155,00
D-Junioren 150,00
E-Pupillen 145,00
F-Pupillen 140,00
Kabouters 60,00
Ministars 60,00  per peuterklas (2 per jaar)
Zaalvoetbal 140,00
Veld- en Zaalvoetbal 292,50
Trainend lid 85,00
Niet spelend lid 60,00
Bijdrage Kledingplan 15,00

Het geniet onze voorkeur deze betalingen per automatische incasso te laten plaatsvinden. Indien u per acceptgiro wenst te betalen [niet meer mogelijk voor nieuwe leden] dient u de contributie voor het komende seizoen op 31 augustus van dit jaar in zijn geheel te hebben voldaan.
Het bestuur maakt een uitzondering voor gezinnen met 2 of meer voetballende gezinsleden. In overleg met de penningmeester is betaling van de contributie in termijnen per automatische incasso mogelijk.

 

Wilt u opzeggen?

Wanneer u het lidmaatschap bij VV SEC wilt beëindigen, dient u uiterlijk 31 mei schriftelijk op te zeggen. Dit schriftelijk opzeggen kan door een mailbericht te sturen naar ledenadministratie@vvsec.nl.  Hierbij graag vermelden of het gaat om opzegging omdat u stopt met voetballen of vanwege een overschrijving naar een andere vereniging.
Mondeling opzeggen via de teamleider[s], [jeugd]bestuursleden, kantinemedewerkers etc. is niet mogelijk.
LET OP: wordt uw opzegging na 31 mei ontvangen, dan is altijd de contributie van het volgende seizoen verschuldigd en wordt het lidmaatschap per 30 juni van het volgende jaar beëindigd.