Club van 100

cv100

DE CLUB VAN HONDERD

VV SEC is een club die goed voor haar leden wil zorgen, zowel op materieel gebied als met allerlei gezellige activiteiten. De Club van 100 ondersteunt de vereniging – financieel en door het ter beschikking stellen van middelen – in deze ambitie. De Club bestaat uit een flink aantal enthousiaste mensen en bedrijven die VV SEC een warm hart toedragen. Dankzij hen zijn er in de loop van de jaren al heel wat mooie dingen bewerkstelligd.

Wilt u ook lid worden van de Club van 100?
Dat kan! Het contributiejaar loopt van 01-januari t/m 31-december en kost € 50,- per jaar. Voor leden die in het lopende contributiejaar nog geen 18 zijn of in dit jaar 18 worden is dit € 25,-.

U dient dit bedrag te storten op NL54 INGB 0006 1657 26 t.n.v. Stichting vrienden van SEC o.v.v. “SEC Club van 100”. Als u lid wordt van de Club van 100 krijgt u – behalve het heerlijke gevoel iets extra te doen voor de VV SEC – veel dankbaarheid terug.
U wordt ook bijgeschreven als lid op het publicatiebord van de Club van 100 in de kantine van de vereniging. Mocht u als bedrijf of instelling lid worden van de Club van 100, dan kunt u desgewenst een logo [met verwijzing naar uw eigen homepage] krijgen op de webpagina van de Club van 100.

Wilt u meer weten?
Wendt u zich dan tot een van de commissieleden:
W. van den Deijssel
Ronald de Rooij
Pierre Hogers
Stefan Jak

Of via email: cv100secatgmail.com

cv100

Hieronder vind je een QR code. Wanneer je deze scant met je camera van je mobiel kom je automatisch terecht in een betaal menu voor de bijdrage.

qr