Lid worden

vvsec

Lid worden van VV SEC? Dat kan!

Hieronder treft u alle informatie aan betreffende het aan- en afmelden als spelend lid bij voetbalvereniging SEC. Tevens wordt het overschrijven van en naar voetbalvereniging SEC en het doorgeven van, voor de ledenadministratie, ter zake doende mutaties uitgelegd.

Lees deze informatie goed door, hoe het aan- en afmelden of overschrijven dient te geschieden is afhankelijk van uw huidige situatie maar ook uw verleden (als voetballer).

Wanneer spreken we van aanmelden?

Wanneer u de afgelopen 5 jaar [nog] niet bij een andere vereniging/stichting gevoetbald heeft, dan kunt u zich aanmelden bij VV SEC middels het aanmeldingsformulier. Dit formulier is hiernaast te downloaden.

Een lidmaatschap duurt altijd tot het einde van het lopende seizoen [30 juni] en wordt, zonder tijdige opzegging [d.w.z. voor 1 juni], automatisch met een jaar verlengd.

Een volledig ingevuld inschrijfformulier kunt u met een (digitale) pasfoto:

  • afgeven in de kantine, of
  • mailen naar ledenadministratieatvvsec.nl

Senioren€ 225,00
O18/O19 A-junioren€ 175,00
O16/O17 B-junioren€ 170,00
O14/O15 C-junioren€ 165,00
O12/O13 D-pupillen€ 160,00
O10/O11 E-pupillen€ 155,00
O8/O9 F-pupillen€ 150,00
Kabouters€ 70,00
Zaalvoetbal€ 150,00
Veld- en Zaalvoetbal€ 327,50
Trainend lid€ 90,00
Niet spelend lid€ 60,00
Bijdrage Kledingplan€ 15,00

Betalingen

Het geniet onze voorkeur deze betalingen per automatische incasso te laten plaatsvinden. Het bestuur maakt een uitzondering voor gezinnen met 2 of meer voetballende gezinsleden.
In overleg met de penningmeester is dan de betaling van de contributie in termijnen, kwartaal of halfjaar, per automatische incasso mogelijk.