Velthuizen
26-03-2023

In memoriam: Jan P.C. Veldhuizen

Op zondag 6 november jl. is Jan P.C. Veldhuizen overleden.

Jan, ome Jan, meneer Veldhuizen heeft onnoemelijk veel voor SEC betekend.

Jan was 9 jaar oud in 1938 toen E.S.V.A.C. en Soest een fusie aangingen, SEC ging spelen op de Schrikslaan en Jan is lid geworden op 26 februari 1941, toen hij 12 jaar oud was.
Jan heeft alle jeugdelftallen bij SEC doorlopen en werd in het seizoen 1957/1958 voor het eerst kampioen met SEC 1!
Jan is altijd actief geweest voor SEC, vanaf 1950 was hij jeugdsecretaris. Hij was zeer betrokken bij de jeugd en organiseerde vele toernooien en uitstapjes naar het buitenland, in die tijd zeer bijzonder. Jan is betrokken geweest bij de verhuizing naar de Bosstraat in 1951 waar het paviljoen de naam ‘Jan Veldhuizen’ met eer draagt. Er werd een vrouwen voetbalwedstrijd georganiseerd die meer dan 1.000 betalende bezoekers trok (!)
Na jeugdleider en jeugdvoorzitter werd Jan in 1956 algemeen secretaris van de vereniging. SEC startte in die tijd als eerste vereniging met de voetbal-toto.
In 1965 richtte Jan de huidige zaterdagtak op, een vooruitziende blik. In 1968 deed Jan een stapje terug na 12,5 jaar secretaris van het bestuur te zijn geweest. Hij werd benoemd tot ere-lid vanwege zijn toen al grote verdienste en ontving een horloge wat hij altijd met trots gedragen heeft.
Hij bleef daarna zeer betrokken en speelde in het beroemde SEC-veteranenteam, ondertussen organiseerde hij de eerste jeugdkampen in de jaren ’70.

Op 28 april van het jaar 2000 ontving Jan de Koninklijke onderscheiding, Lid in de orde van Oranje Nassau en in 2009 de Speld van waardering van de KNVB vanwege zijn niet aflatende inzet voor de vereniging.
Jan vond het belangrijk om oud leden en vrijwilligers niet te vergeten en bracht rond Oud & Nieuw meer dan 1.000 attenties bij oud leden.

Vanaf 1989 startte hij met de stichting SECuur. Dit deed hij samen met Wouter de Bruin en Leo van Breukelen. In 1991 werd door de stichting een grote loterij georganiseerd met 60.000 gulden (!) aan prijzengeld waarbij de hoofdprijs een heuse nieuwe auto was! De inkomsten van de loterij vormde de financiële basis voor de stichting waarmee later, op initiatief van Jan, als eerste club van Soest, veldverlichting werd aangeschaft. SEC speelde bij de ingebruikname een wedstrijd tegen FC Utrecht.

Toen in 1994 het Soester natuurbad werd gesloten nam Jan contact op met de projectontwikkelaar, het voor aller Soesters bekende entree hokje en de welbekende klok werden door SEC overgenomen en staan nog altijd bij de entree van ons terrein.

SECuur zorgde verder voor het plaatsen van reclameborden rondom het veld, het uitgeven van het programmaboekje bij thuiswedstrijden, het organiseren van bingo avonden en nog zo veel meer.

Omdat zijn gezondheid achteruit ging is de stichting SECuur opgeheven per 30 september 2021.

Jan is betrokken gebleven bij de club en heeft altijd, gevraagd en ongevraagd, zijn mening gegeven over de gang van zaken binnen de vereniging en kwam nog met enige regelmaat op de club, zijn club, om een wedstrijd te aanschouwen.
We zijn Jan, ome Jan, meneer Veldhuizen enorm dankbaar voor alles wat hij voor de club gedaan heeft.

Jan Veldhuizen