Organisatie

Voetbalvereniging SEC

Locatie: Sportpark Bosstraat-West, Bosstraat 88, Soest
Tel. nummer: 035 601 5790
Bankrelatie: NL22 INGB 00 03 26 83 30
Postadres: Postbus 36, 3760 AA  Soest
Opgericht: 1 augustus 19388

Dagelijks bestuur

Voorzitter Anthony Klarenbeek (interim) leden@vvsec.nl
Penningmeester Rik Kok penningmeester@vvsec.nl
Secretaris Bep van Wijnbergen algemeenbestuur@vvsec.nl
Algemeen bestuurslid Pierre Hogers leden@vvsec.nl
Algemeen bestuurslid (Aanspreekpunt Senioren) Johan van den Brakel leden@vvsec.nl
Algemeen bestuurslid (Aanspreekpunt Jeugd) Stefan Jak leden@vvsec.nl
Algemeen Bestuurslid (Gemeente en Beleid) Kees Hilhorst leden@vvsec.nl
Algeemeen Bestuurslid (Media en Entertainment) Marco Valkenburg leden@vvsec.nl

Overige bestuurlijke taken

Wedstrijdzaken Sander van Essen wedstrijdzaken@vvsec.nl
Toernooizaken Angelique Kreté toernooicommissie@vvsec.nl
Afgelastingen Kantine 035 601 5790 (vanaf zat. 07:30)
Sponsorzaken Marco Cornelissen leden@vvsec.nl
Jeugdzaken Antek Wojtkowski leden@vvsec.nl
Zaalvoetbal Anthony Klarenbeek zaalvoetbal@vvsec.nl

Algemene zaken

Websiteredactie Monique van den Hoed websiteredactie@vvsec.nl
Stichting SECuur Jan Veldhuizen
Kantinebeheer Mike van Zetten leden@vvsec.nl
Club van 100
Ronald de Rooij
Marco Cornelissen
Eric Looysen
clubvan100@vvsec.nl
Klaverjassen Sylvia Pureveen 035 601 1209

VV SEC op de kaart

Contact

Bestuur VV SEC algemeenbestuur@vvsec.nl
Penningmeester penningmeester@vvsec.nl
Ledenadministratie ledenadministratie@vvsec.nl
Jeugdafdeling leden@vvsec.nl
Zaalvoetbal zaalvoetbal@vvsec.nl
Website website@vvsec.nl

Contributie
Per automatische incasso
t.n.v. Penningmeester VV SEC: NL22 INGB 00 03 26 83 30

Senioren: 205,- p/j
A-junioren: 165,- p/j
B-junioren: 160,- p/j
C-junioren: 155,- p/j
D-junioren: 150,- p/j
E-pupillen: 145,- p/j
F-pupillen: 140,- p/j
Kabouters 60,- p/j
Zaalvoetbal: 140,- p/j
Veld & Zaal: 292,50 p/j
Trainend lid: 85,- p/j
Niet spelend lid: 60,- p/j
Bijdrage Kledingplan 15,- p/j