Uitschrijven

Logo SEC

Wilt u opzeggen?

Wanneer u het lidmaatschap bij VV SEC wilt beëindigen, dient u uiterlijk 31 mei schriftelijk op te zeggen. Dit schriftelijk opzeggen kan door een mailbericht te sturen naar ledenadministratieatvvsec.nl. Hierbij graag vermelden of het gaat om opzegging omdat u stopt met voetballen of vanwege een overschrijving naar een andere vereniging.

Mondeling opzeggen via de teamleider, bestuursleden, kantinemedewerkers etc. is niet mogelijk.
LET OP: wordt uw opzegging na 31 mei ontvangen, dan is altijd de contributie van het volgende seizoen verschuldigd en wordt het lidmaatschap per 30 juni van het volgende jaar beëindigd.