verslag
28-12-2023

Update renovatie kleedkamers en toiletten

Update renovatie kleedkamers en toiletten

Beste leden,

Het is al (te) lang stil geweest rondom de toegezegde renovatieplannen vanuit de gemeente met betrekking tot onze kleedkamers en toiletten. Vanuit onze club is er een projectgroep opgestart die dit onderwerp nu stevig op de agenda zal zetten: dit zijn bestuurslid Pierre Hogers, Jeroen van Dorresteijn en ikzelf. Namens het bestuur hebben wij het volledige mandaat om besluiten te nemen en als volwaardig gesprekspartner te fungeren voor de gemeente. Uiteraard doen wij dat in overleg met een afvaardiging van onze club.

Vanmiddag hebben wij een eerste kennismaking gehad met wethouder Osman Suna die onder andere het onderwerp ‘Sport en Bewegen’ in zijn portefeuille heeft. Na een prettige kennismaking werd er kort teruggekeken naar het proces van de afgelopen vier jaar. We kunnen concluderen dat er vanaf het collegebesluit in mei ’19 nog geen concrete actie is ondernomen en dat dit niet de schoonheidsprijs verdiend. Gelukkig waren wij het hier snel over eens met elkaar. Onder andere de wereldcrisis rondom covid-19 en de oorlog in Oekraïne hebben een beslag gelegd op de tijdsbesteding en prioritering van het projectteam binnen de gemeente. Eerlijk is eerlijk, er zijn belangrijkere zaken op de wereld dan onze kleedkamer, maar nu wij. Vier jaar geduldig wachten is genoeg geweest. Terugkijken heeft weinig zin, maar vooruitkijken des te meer. Namens de wethouder dan ook zijn welgemeende excuses.

Wij zijn blij dat de wethouder uitgesproken heeft dat hij er alles aan zal doen om zo snel mogelijk tot uitvoering te komen, het liefst nog dit kalenderjaar. We hebben ‘geluk’ dat er in het verleden al enorm veel voorbereidend werk is gedaan, en dat het toegezegde budget nog steeds gereserveerd en besteedbaar is. Met alle voorkennis, het aanwezige budget en het enthousiasme van de wethouder (en zijn team) zullen er op korte termijn grote stappen gemaakt worden.

Allereerst zullen wij het met elkaar eens moeten worden over de planning, indeling en tekeningen. Concreet praten wij hier komende weken verder over met elkaar, waarbij dit in mei afgerond moet zijn. De aanbesteding zal dan uiterlijk na de bouwvak gedaan worden, zodat er medio november meer duidelijk is. Nu hoor ik jullie misschien denken ‘’Ja, ja, eerst zien en dan geloven’’, maar het gevoel van vanmiddag is positief. Er werd constructief geluisterd naar elkaar en daar begint het mee.

Zodra wij meer nieuws hebben om te delen dan doen wij dat natuurlijk direct.

Namens de projectgroep,

Marco Valkenburg