actie
28-12-2023

Update renovatie kleedkamers en toiletten

Update renovatie kleedkamers en toiletten

Beste leden,

Graag voorzien wij jullie van een update over de (ver-)bouw plannen van onze kleedkamers en toiletten. De afgelopen twee maanden zijn er intensieve gesprekken gevoerd met onze gemeente. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat wij vanmiddag akkoord zijn gegaan met het voorstel zoals gedaan door de gemeente. Dit voorstel doet geen recht aan eerdere plannen en tekeningen, maar wanneer wij eerlijk in de spiegel kijken dan is het huidige plan van de gemeente een prima voorstel.

Verbouwing

Kort samengevat zal de renovatie en verbouwing het volgende inhouden:

  • De huidige kleedkamers 3 en 4 worden samengevoegd tot één grote kleedkamer met een aparte EHBO ruimte, en volledig vernieuwd.
  • De huidige kleedkamer 7 en het invalide toilet worden ook samengevoegd tot één grote kleedkamer, en volledig vernieuwd.
  • De huidige scheidsrechters kleedkamer wordt verkleind en vernieuwd. De ruimte die hierdoor vrij komt wordt benut met een nieuw invalide toilet.
  • De huidige dames toiletten worden volledig vernieuwd.
  • De herentoilet wordt uitgebreid (het ‘houten hok’ verdwijnt en de muur wordt doorgetrokken) en volledig vernieuwd. Hier komen twee zit toiletten en een groot rvs wand urinoir.
  • Aan de ‘noordzijde’ waar de kleedkamers 1,2,5 en 6 gelegen zijn zal geen aanpassing komen. Ook de huidige EHBO ruimte en het ballenhok blijven intact. Uiteraard wordt achterstallig onderhoud hier wel in meegenomen.

Planning

De planning is nu als volgt:

  • Medio mei start de aanbesteding
  • Media juli (voor bouwvak) is de aannemer bekend
  • Na de bouwvak worden de gesprekken tussen ons bouwteam en de aannemer opgestart
  • Start werkzaamheden eind 2023

Bouwteam

Belangrijk om te weten is dat wij dus na de bouwvak de gesprekken op zullen starten samen met de gemeente en de aannemer. Hierin zal er samen onderzocht worden welke werkzaamheden wij als club zelf uit kunnen voeren. De kosten die hiermee bespaard worden komen vrij om te besteden aan overige wensen. Op die manier zal er zoveel als mogelijk geprobeerd worden om ook de overige kleedkamers een lipstick & rouge opknapbeurt te geven. Daarover zal t.z.t. meer duidelijkheid komen.

Dan eindig ik waar ik mee begon, na een lange periode is het belangrijk om tot een resultaat te komen met elkaar. Ten opzichte van de eerdere plannen (pré-corona) is de wereld veranderd en zijn met name de prijzen van grondstoffen extreem gestegen. Als club kun je dan halsstarrig blijven, of meebewegen en terugkeren naar de realiteit. Ik denk dat wij dat met dit resultaat gedaan hebben.

Mochten jullie hier vragen over hebben, stel deze dan vooral aan Jos Kramer .

Namens de projectgroep,